COA: Onderwijs aan asielkinderen nu niet altijd mogelijk

De grote toestroom van vluchtelingen maakt het soms onmogelijk om kinderen adequate voorzieningen te bieden, zoals onderwijs. Dat stelt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) in reactie op een oproep van een verbond van 158 organisaties om vluchtelingenkinderen...