Bij besluit van 18 december 2014 heeft de staatssecretaris geweigerd het door de raad van de gemeente Amsterdam bij besluit van 2 juli 2014 vastgestelde plan van scholen basisonderwijs 2015-2018 goed te keuren, voor zover daarin is opgenomen de oecumenische...