Wat speelt er in het onderwijs? Lees magazine School!

‘Passend onderwijs zoals het bedoeld is’ is de kop boven een artikel over de wijze waarop de Stichting kom Leren in Zuid-Limburg elke leerling herkent en erkent. Dit en andere actuele onderwerpen worden belicht in het novembernummer van magazine School!.In...

G/hvo wezenlijk onderdeel openbaar onderwijs

Het is goed dat Tweede Kamerlid Loes Ypma de financiering van godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs (g/hvo) in de openbare scholen wettelijk wil verankeren. Dit betekent dat g/hvo wordt erkend als wezenlijk onderdeel van het openbaar onderwijs. Toch zitten er...