Kinderrechten inspiratiebron voor openbare scholen

De kinder- en mensenrechten blijven een bron van inspiratie voor het openbaar onderwijs – ook na 20 november, de dag waarop is stilgestaan bij het feit dat 25 jaar geleden het Verdrag inzake de Rechten van het Kind door de VN werd ondertekend. VOS/ABB en de...

Wat speelt er in het onderwijs? Lees magazine School!

‘Passend onderwijs zoals het bedoeld is’ is de kop boven een artikel over de wijze waarop de Stichting kom Leren in Zuid-Limburg elke leerling herkent en erkent. Dit en andere actuele onderwerpen worden belicht in het novembernummer van magazine School!.In...