Landelijke klachtencommissie onderwijs: klacht over toekennen van het cijfer 1 voor een pta toets. Het toekennen van het cijfer 1 is een ingrijpend besluit en moet daarom deugdelijk en gemotiveerd worden onderbouwd

Een leerling klaagt erover dat de school hem het cijfer 1 heeft gegeven voor een pta toets economie wegens ongeoorloofde afwezigheid. Dit is volgens de leerling onterecht omdat zijn vader hem volgens de regels had afgemeld. De leerling en de school hebben...

Geschillencommissie passend onderwijs (GPO): Geschil over ontwikkelingsperspectief. Ook bij verblijf in een residentiële instelling moet de school een ontwikkelingsperspectief vaststellen overeenkomstig de onderwijswetgeving.

Aan de residentiële instelling, waar de leerling verblijft, is een vso-school verbonden. De school stelt voor hem zowel een behandeltrajectplan als een ontwikkelingsperspectief (opp) op. Het oorspronkelijk opp is mondeling besproken in het kader van het...