11 juni 2020 Geschillencommissie passend onderwijs: geschil over verwijdering. School kan niet langer voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling. School heeft voldoende onderzoek gedaan en leerling voldoende begeleid.

De leerling start in groep 1 van het regulier basisonderwijs. Als snel blijkt dat zij ondersteuning nodig heeft voor haar taalontwikkelingsstoornis. De leerling heeft logopedie gekregen en vanuit cluster-2 is een arrangement ingezet. Bij de leerling is daarna ernstige...

10 juni 2020 Geschillencommissie passend onderwijs: de leerling is zonder ontwikkelingsperspectief geplaatst op de Rebound en feitelijk verwijderd zonder dat voor haar passende school was gevonden.

Na een reeks van incidenten was op 23 januari 2020 voor de school het punt bereikt dat de leerling niet langer kon worden toegelaten tot de school. Bij dat incident trachtte de leerling op de Rebound een andere leerling te raken met een stoel. De vraag of de leerling...

9 juni 2020 Landelijke Bezwarencommissie functiewaardering PO, VO en MBO: bezwaar tegen de functie leraar L-11 niet-ontvankelijk. Er is geen sprake van een functiewaarderingsbeslissing, maar van een afwijzing voor een vacature leraar L-12.

De werkgever stelt de vacature Leraar L12 open omdat er vacatureruimte is ontstaan wegens het parttime gaan werken door twee functiehouders. Bezwaarde Leraar L-11, wordt afgewezen en dient daarover een bezwaarschrift in bij de Commissie. De Commissie oordeelt dat het...

9 juni 2020 Geschillencommissie passend onderwijs. Geschil over toelating tot cluster 2-onderwijs. De CvO had meer moeten doen om duidelijkheid te krijgen over de ondersteuningsbehoefte van de leerling.

De moeder van een leerling (hierna verzoekster) is van mening dat de Commissie van Onderzoek (CvO) onvoldoende onderzoek heeft gedaan naar de ondersteuningsbehoefte van [de leerling]. Hij is weliswaar bekend met ASS, maar er is ook een vermoeden van een...