Rechtbank Noord-Nederland, ECLI:NL:RBNNE:2020:3887: Ontslag docent vanwege foto’s op zijn telefoon. Primaire ontslaggrond ongeschiktheid voor de functie houdt geen stand, vanwege een motiveringsgebrek. De subsidiaire ontslaggrond van gewichtig redenen kan het ontslagbesluit wel dragen. Vernietiging en herroeping voor zover dat ziet op de primaire ontslaggrond. Beroep voor zover het de subsidiaire ontslaggrond betreft ongegrond. Verzoek tot schadevergoeding afgewezen

Eiser is 39 jaar werkzaam geweest als docent. Laatstelijk op één van de middelbare scholen van verweerder. Op 17 december 2018 heeft eiser tijdens een les zijn privé-telefoon uitgeleend aan een leerling zodat deze aan een opdracht mee kond doen. De leerling heeft op...

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, ECLI:NL:GHARL:2020:9060: Een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst tussen de RUG en een hoogleraar is toegewezen. Het verzoek tot ontbinding werd gedaan op grond van artikel 7:669, lid 3, onder e B

Ontslag genormaliseerde ambtenaar. Hoogleraar RUG laat voor de universiteit bestemde Europese gelden en andere bijdragen naar de rekening van een eigen stichting overmaken en geeft deze gelden zelf uit. Daarmee heeft hij iedere controle door de RUG over die gelden...