Landelijke Bezwaarcommissie Schoolbestuursbeslissingen, 108785: Bezwaar tegen niet voortzetten tijdelijk dienstverband vanwege niet tijdig behalen van de onderwijsbevoegdheid

Een onbevoegde docent heeft drie opeenvolgende dienstverbanden voor bepaalde tijd gehad. De werkgever verlengt het dienstverband niet omdat de onderwijsbevoegdheid niet voor het einde van het dienstverband behaald zal worden. Werkneemster stelt dat de werkgever haar...

Gerechtshof Arnhem- Leeuwarden, Ook hof oordeelt dat werkgeefster ernstig verwijtbaar heeft gehandeld ten opzichte van re-integrerende werkneemster met psychische klachten.

De werknemer heeft zich ziekgemeld op 17 mei 2017. In januari 2018 heeft de bedrijfsarts geoordeeld dat werknemer is aangewezen op werk zonder veelvuldige deadlines of productiepieken en met een overzichtelijk takenpakket met beperkte verantwoordelijkheden waarin de...