Gerechtshof Amsterdam, ECLI:NL:GHAMS:2020:1804: geen recht op transitievergoeding bij substantiële en structurele salarisvermindering als gevolg van een functiewijziging

Het gaat in dit geding om de vraag of [appellante] recht heeft op een gedeeltelijke transitievergoeding. [appellante] heeft aangevoerd dat vanwege de wijziging van haar functie van leraar naar onderwijsassistent en de daarmee gepaard gaande substantiële en structurele...