Eerste Kamer akkoord: lwoo en pro in passend onderwijs

De Eerste Kamer heeft dinsdag ingestemd met het wetsvoorstel Integratie van leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs in passend onderwijs. De Tweede Kamer ging er vorige maand mee akkoord.Met de invoering van de nieuwe wetgeving krijgen de...

Uitleg over btw-vrijstelling passend onderwijs

Het ministerie van OCW geeft puntsgewijs antwoord op vragen over de btw-vrijstelling voor passend onderwijs.De btw-vrijstelling voor passend onderwijs geldt met ingang van 1 augustus jongstleden tot 1 augustus 2016 voor werkzaamheden die samenwerkingsverbanden en...

Katernen over toelating en verwijdering herdrukt

Voor de leden van VOS/ABB zijn de katernen over toelating en verwijdering van leerlingen in respectievelijk het primair en voortgezet onderwijs herzien. De bij VOS/ABB aangesloten schoolbesturen voor primair onderwijs en hun scholen hebben het po-katern toegestuurd...