Commissie van beroep VO, 2021015941: Beroep tegen schorsing als ordemaatregel gegrond. De werkgever heeft met terugwerkende kracht geschorst en de procedure tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst is niet opgestart.

De werkgever heeft kritiek op houding en gedrag van de werknemer en meent dat het dienstverband met hem niet langer in stand kan blijven. Hij schorst de werknemer voor vier weken om onderzoek te doen. Vervolgens schorst hij de werknemer een tweede keer, ditmaal voor...

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs,109567: Klacht over partijdige opstelling van school ongegrond. Klacht over bejegening leerling deels gegrond, de school heeft dit onvoldoende weersproken.

Een ouderpaar is verwikkeld in een echtscheiding. De moeder klaagt erover dat de school partij kiest voor de vader van de kinderen. Verder klaagt zij erover dat personeel van de school haar kinderen onheus bejegent. De school neemt buikpijnklachten niet serieus en...

Rechtbank Gelderland, ECLI:NL:RBGEL:2021:5598: Eindigen tijdelijke uitbreiding kan niet worden aangemerkt als eindigen dienstbetrekking waarvoor een werknemer in aanmerking kan komen voor een Ziektewetuitkering

Vanaf 1 augustus 2019 heeft een werknemer een vaste arbeidsovereenkomst voor een betrekkingsomvang van 0,4000 FTE in de functie van leerkracht speciaal basisonderwijs. Van 1 januari 2020 tot en met 31 juli 2020 heeft de werknemer een tijdelijke uitbreiding ontvangen...

Rechtbank Midden-Nederland, ECLI:NL:RBMNE:2021:4711: ontbindingsverzoek arbeidsovereenkomst college van bestuur toegekend op grond van verstoorde arbeidsverhouding onder toekenning transitievergoeding

Nadat in het verleden de bestuurder al meerdere malen, kort, is aangesproken op zijn functioneren geeft de raad van toezicht op 7 juni 202 aan de bestuurder aan dat ze van mening zijn dat hij onvoldoende beschikt over de vaardigheden, competenties en leiderschapsstijl...