Raad van State, ECLI:NL:RVS:2021:1506: Samenwerkingsverband heeft onvoldoende gemotiveerd waarom zij is afgeweken van het beleid om de toelaatbaarheidsverklaring voor meervoudig gehandicapte kinderen af te geven tot het schooljaar waarin de leerling de leeftijd van 18 jaar bereikt.

Bij besluit van 14 oktober 2019 heeft het Samenwerkingsverband voor de minderjarige zoon van appellant voor de duur van één jaar een toelaatbaarheidsverklaring afgegeven met de bekostigingscategorie laag. De leerling is geboren in 2006 en is bekend met Multiple...

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs, 2021000232: Klacht over verwijdering van communicatie-app en school- en pleinverbod ongegrond. Klacht over MR-verkiezingen niet-ontvankelijk. De school heeft in redelijkheid een school- en pleinverbod kunnen opleggen.

Een vader klaagt erover dat de school zijn gebruikersprofiel en dat van zijn dochter van de communicatie-app van de school heeft verwijderd.De vader is aan het begin van het schooljaar lid van de medezeggenschapsraad (MR). Eind oktober 2020 stapt hij daaruit....

Geschillencommissie passend onderwijs, 2021005347: Geschil over voorgenomen verwijdering. Verzoek ongegrond. De school heeft in redelijkheid tot verwijdering kunnen besluiten.

Een leerling is toegelaten tot een school. De school, de leerling en de ouders hebben afspraken gemaakt over drugsgebruik. De school hanteert een streng beleid op het gebied van drugs. De leerling heeft onder schooltijd geblowd en de school gaat over tot verwijdering....

Geschillencommissie passend onderwijs, 2021005314: Geschil over verwijdering. Verzoek ongegrond. Door ernstige vertrouwensbreuk tussen de school en ouders is de verwijdering redelijk.

Twee leerlingen uit een gezin worden door de school verwijderd vanwege het gedrag van de ouders. Ouders menen dat het mogelijk is om sluitende afspraken te maken met de school en dat de communicatie (hierdoor) kan worden verbeterd, maar de school heeft hierin geen...