Commissie van Beroep PO,109518: Beroep tegen berisping gegrond. De weigering van de werknemer om zijn nevenwerkzaamheden neer te leggen levert geen plichtsverzuim op.

De school waar de werknemer werkt staat in de wijk waar hij ook woont. Hij is (bestuurs)lid van de bewonersvereniging. Omdat in de wijk het aantal leerlingen daalt en daardoor minder scholen nodig zijn, willen de schoolbesturen en de gemeente een nieuwe gezamenlijke...

Commissie van Beroep VO, 109431: Beroep tegen onthouding promotie. De werkgever heeft de procedure juist gevolgd en in redelijkheid kunnen beslissen om de werknemer niet te bevorderen naar een LD-functie.

De werknemer is benoemd in de functie van docent LC en heeft gesolliciteerd naar de functie van senior docent LD. Er waren negen kandidaten die allen formeel benoembaar waren en er was plek voor 3,0 fte. De werknemer is afgewezen omdat de vier kandidaten overall beter...

Commissie van Beroep VO, 109616: Verzoek voorlopige voorziening tot opheffing van de schorsing afgewezen. De schorsing eindigt op korte termijn en er ligt een voornemen tot een nieuwe schorsing.

De werkgever heeft zorgen over het functioneren van het zorgteam en laat een onderzoek uitvoeren. Daaruit komt naar voren dat de teamleider onvoldoende functioneert. De werkgever gaat met haar in gesprek en geeft aan dat hij heeft besloten haar uit haar functie te...