Landelijke Klachtencommissie Onderwijs, 109387: Klacht over niet bevorderen ongegrond. De school hoefde geen extra herkansing te geven, waardoor de leerling dan een extra mogelijkheid zou krijgen om een onderdeel van zijn schoolexamen te verbeteren

Een leerling zit in 4 havo. Aan het einde van het schooljaar besluit de school de leerling niet te bevorderen naar 5 havo. De school laat de leerling doubleren in 4 havo. De moeder van de leerling dient hierover een klacht in. Zij vindt dat de school bij het besluit...

Geschillencommissie passend onderwijs, 109390: Geschil over weigering toelating tot praktijkonderwijs. Verzoek gegrond. School voor praktijkonderwijs moet bij een aanmelding een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen bij het samenwerkingsverband

Een school voor praktijkonderwijs vraagt geen toelaatbaarheidsverklaring (tlv) aan omdat de leerling volgens haar beter af is op een andere schoolsoort. Ouders dienen hierover een geschil in bij de Commissie.   Het verzoek is gegrond en het besluit over weigering...

Geschillencommissie passend onderwijs, 109370: Geschil over verwijdering. Verzoek gegrond. Na een OPDC-periode vervolgt de leerling het onderwijs op de school van herkomst, maar als dit niet mogelijk is moet de school de zorgplicht invullen

Een leerling wordt op een OPDC geplaatst. In de loop van dat traject besluit de school van herkomst dat de leerling daar niet meer welkom is. De school schrijft dit aan de ouders en maakt hen attent op een school voor voortgezet speciaal onderwijs, die de leerling zou...

Commissie van Beroep VO, 109348: Beroep tegen onthouding promotie kennelijk ongegrond, omdat de aanspraak waarop de werknemer recht stelt te hebben is gebaseerd op een cao-bepaling die al vervallen was op het moment dat de werknemer in dienst trad van de werkgever

De werknemer is sinds 1 augustus werkzaam als docent. In juni 2020 verzoekt hij de werkgever om hem met terugwerkende kracht per 31 augustus 2015, de datum waarop hij zijn eerstegraadsbevoegdheid heeft gehaald, in te schalen in een LD-functie. De werkgever stelt dat...