Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC): Klacht over melding bij Veilig Thuis kennelijk niet-ontvankelijk vanwege verjaring. Klacht over informatieverstrekking aan Raad voor de Kinderbescherming ongegrond. De school heeft geen onjuiste informatie verstrekt aan de Raad.

Een vader klaagt er onder andere over dat de school in 2017 een melding heeft gedaan bij Veilig Thuis. Daarnaast klaagt hij over de inhoud van de informatie die de school in oktober 2019 heeft verstrekt aan de Raad voor de Kinderbescherming in het kader van een...

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC), Klacht over onder meer pesten, het leerlingdossier en het handelen van de school rondom informatievoorziening aan beide (gescheiden) ouders. De vader heeft de klacht onvoldoende onderbouwd.

Een vader zit in een echtscheidingsprocedure. Hij klaagt erover dat de school zich partijdig opstelt, omdat de school meewerkt aan het van school halen van zijn zoon overeenkomstig de wens van de ex-echtgenote van klager. Verder klaagt de vader erover dat zijn zoon op...