Commissie van Beroep VO, 109169: Beroep tegen onthouden promotie gegrond. De werknemer wist niet aan welke criteria hij moest voldoen om een LD-functie te krijgen

De werknemer is bij indiensttreding benoemd in de functie van docent LB. Na enkele jaren werd hij benoemd als docent LD en vanaf het schooljaar 2015-2016 is tussen partijen overeengekomen dat de werknemer in de functie van afdelingsleider kon laten zien dat hij...

Commissie van Beroep SO/VSO, 109225: Beroep tegen onthouding promotie kennelijk niet-ontvankelijk, vanwege niet verschoonbare overschrijding van de beroepstermijn

De werknemer is werkzaam als docent LB-docent en solliciteert intern voor LC-docent. Zij wordt afgewezen. Ruim een half jaar daarna dient ze beroep in bij de Commissie.   Het beroep is niet-ontvankelijk.   Een beroep moet binnen zes weken nadat de werkgever...

Landelijke klachtencommissie onderwijs, 109100: Klacht over het niet toelaten van een leerling op de school ongegrond. Niet gebleken is dat de school heeft toegezegd dat er een plek voor de leerling beschikbaar was. (zie ook 109238)

Een leerling zit sinds enkele jaren in de kleuterklas van een vrije school. Haar twee jaar oudere broer zit op een andere vrije school, behorend tot hetzelfde schoolbestuur. De ouders hebben hun dochter destijds ook op die school aangemeld, maar daar was op dat moment...

Geschillencommissie passend onderwijs, 109259: Verzoek over verwijdering niet-ontvankelijk. Er is onvoldoende belang om het verzoek inhoudelijk te behandelen, omdat de leerling staat ingeschreven op een andere school en verzoekster terugkeer niet beoogt

Voor een leerling op een cluster 2-school loopt het huidige schooljaar het intensief arrangement af. Aanvankelijk vraagt de school geen verlenging van het arrangement aan, omdat de leerling onvoldoende van het onderwijsaanbod profiteert. Vanwege corona wordt op...

Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring, 109158: Bezwaar tegen toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs (tlv-sbo). Het besluit kan, mits voorzien van twee zelfstandige deskundigenverklaringen, in stand blijven

De ouders van een leerling zijn het oneens met de verwijzing naar het sbo. Zij menen dat met extra begeleiding hun dochter regulier onderwijs kan volgen. Zij wijzen erop dat het besluit niet is gebaseerd op twee zelfstandige deskundigenverklaringen.   Het besluit kan...