Landelijke Commissie voor Geschillen WMS, Adviesgeschil over ontslag schoolleiding. Het bevoegd gezag heeft de MR ten onrechte niet in de gelegenheid gesteld advies te geven. Het besluit kan wel in stand blijven.

Het bevoegd gezag stelt de directeur vrij van werkzaamheden en stelt een waarnemend directeur aan. De MR is van mening dat hij adviesrecht heeft over beide besluiten. Het bevoegd gezag vraagt wel advies over de aanstelling van de waarnemend directeur, maar niet over...

Geschillencommissie passend onderwijs, de school mag vanwege een combinatie van incidenten besluiten de leerling te verwijderen. Verzoek ongegrond.

De leerling zit in de eindexamenklas van het vmbo. De leerling is een aantal keer bij incidenten betrokken geweest. Na opnieuw een incident met de leerling, gevolgd door een incident met de vader van de leerling, beslist de school om de leerling te verwijderen. De...

Geschillencommissie Passend Onderwijs, verzoek over voorgenomen verwijdering ongegrond. Verwijdering vanwege incidenten in zeer korte tijd, waaronder meenemen imitatiewapen, is redelijk.

De school wil de leerling van school verwijderen, omdat de leerling in korte tijd betrokken was bij drie incidenten die de school ernstig vindt en die de veiligheid op school in gevaar brengen. Bij de verschillende incidenten was sprake van grensoverschrijdend gedrag...