Geschillencommissie passend onderwijs, Geschil over verwijdering leerling. Verzoek ongegrond. De school kan niet langer voorzien in de ondersteuning van de leerling.

De school wil de leerling verwijderen omdat hij niet voldoende tot ontwikkeling komt ondanks de geboden ondersteuning. Moeder vindt dat de leerling met de juiste begeleiding op de school kan blijven. De leerling heeft op diverse ontwikkelingsgebieden een achterstand....

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC), Klacht over onterechte beschuldigingen tegen leerling door leerkracht en directeur is ongegrond. Feitelijke situatie is niet vast te stellen, de communicatie was adequaat.

Ouders klagen erover dat hun zoon door de leerkracht en de directeur vaak onterecht wordt beschuldigd van ongewenst gedrag. Zo zou hij twee keer hebben geslagen, terwijl dit niet zo was. Volgens ouders wordt over het ongewenste gedrag gebrekkig gecommuniceerd vanuit...

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC), Klacht over begeleiding van leerling ongegrond. De school heeft niet onzorgvuldig gehandeld bij het vormgeven van de ondersteuning. Het bestuur had wel een oordeel moeten geven op de klacht.

Ouders geven signalen aan de school dat het niet goed gaat met hun zoon op de school. De ouders en de school komen niet tot elkaar bij het vinden van een gezamenlijk gedragen oplossing. Nadat de ouders een klacht over de school hebben ingediend bij het bestuur, is het...

Commissie van beroep funderend onderwijs, Beroep tegen onthouding van periodieke verhoging niet-ontvankelijk omdat er geen sprake is van onthouding periodieke verhoging maar van onverschuldigde betaling.

Werknemer spreekt met de directeur af dat zij een opleiding gaat volgen en promotie krijgt. Deze afspraken worden vastgelegd in een brief. Werknemer gaat per 1 september 2018 van schaal L10 trede 10 over naar L11 trede 10. De werkgever komt er op een gegeven moment...

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC), Klacht over stopzetten hulp onderwijsassistent gegrond. Het samenwerkingsverband handelde onzorgvuldig door geen hoor en wederhoor toe te passen en niet te kijken naar minder ingrijpende maatregelen.

Nadat een leerling enkele jaren vrijgesteld is geweest van onderwijs, start hij op een school voor speciaal onderwijs. Hij krijgt vier ochtenden per week individuele begeleiding van een onderwijsassistent. De onderwijsassistent is ingehuurd door het...

Geschillencommissie Passend Onderwijs, Geschil over verwijdering wegens onveiligheid. Verzoek gegrond. Niet is komen vast te staan dat op de school sprake is van een onveilige situatie.

De school verwijdert een leerling die betrokken was bij een gewapende overval buiten de school. Op de school zou sprake zijn van een gevoel van onveiligheid omdat de leerling in het verleden voor incidenten heeft gezorgd in de school. Volgens de ouders van de leerling...