GPO, 45706: De school kan in redelijkheid niet concluderen dat niet in de ondersteuningsbehoefte van de leerling kan worden voorzien als een tijdig opgesteld ontwikkelingsperspectief (opp)ontbreekt en aan de leerling geen planmatige en structurele ondersteuning is geboden.

Bij een leerling op een vo-school is sprake van veelvuldig ongeoorloofd verzuim. De leerling heeft sterk zelfbepalend gedrag. Ouders en de school hebben hierover vele overleggen, waarbij ook het wijkteam en brugfunctionaris zijn betrokken. Voor de leerling zijn...