Geschillencommissie Passend Onderwijs, 40955, verwijdering leerling 3 vmbo vanwege gooien van muntje op schoolplein disproportioneel en onevenredig

Op het schoolplein werpt een leerling een muntje van € 0,20 cent over een groep leerlingen heen, en raakt een docent. De rector gaat over tot schorsing en verwijdering. De school vindt de maatregel gepast, omdat de veiligheid is aangetast en de leerling al vaker...