Geschillencommissie passend onderwijs, 2021017227: Geschil over verwijdering. Verzoek gegrond. Er is onvoldoende grond om de leerling te verwijderen.

Een leerling wordt ingeschreven een school voor voortgezet onderwijs. Bij de start van het schooljaar meldt moeder dat haar zoon een enkelband draagt, omdat hij wordt verdacht van een strafbaar feit. Nadat zij dit heeft gemeld, besluit de school dat de leerling niet...

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs, 2021011452: Klacht van een groep ouders over onveilig schoolklimaat is gegrond. De keuze om de vierdejaars LiO-stagiair een complexe groep 7 te laten draaien heeft geleid tot onveiligheid voor de leerlingen.

Na de tweede lockdown was de vaste leerkracht ziek. De LiO-stagiair met wie zij voor de lockdown samenwerkte, wordt daarom voor de groep gezet. De groep heeft al jaren last van complexe problematiek. De ouders merken aan hun kinderen dat het in de klas bij de...

Geschillencommissie passend onderwijs, 2021017458: Geschil over weigering toelating. Verzoek gegrond. De school heeft onvoldoende onderzoek gedaan naar de ondersteuningsbehoefte van de leerlingen.

Vader meldt zijn twee oudste kinderen aan in groep 6 bij een reguliere basisschool. De jongste twee kinderen zitten op deze school in de kleuterklas. Na aanmelding zegt de school dat zij niet kan voorzien in de ondersteuningsbehoefte van de twee oudste kinderen omdat...

Commissie van beroep VO, 2021015941: Beroep tegen schorsing als ordemaatregel gegrond. De werkgever heeft met terugwerkende kracht geschorst en de procedure tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst is niet opgestart.

De werkgever heeft kritiek op houding en gedrag van de werknemer en meent dat het dienstverband met hem niet langer in stand kan blijven. Hij schorst de werknemer voor vier weken om onderzoek te doen. Vervolgens schorst hij de werknemer een tweede keer, ditmaal voor...