LKC, 39007: Klacht over onder meer doorsturen e-mail naar ex-partner en niet adequaat informeren. De school had de e-mail van vader niet moeten doorsturen naar de ex-partner.

Na een gesprek aan het begin van het schooljaar met ouders en de leerling stuurt de directeur een e-mail aan ouders, waarin zij vraagt om informatie die van belang is voor een goed verlopend schooljaar voor de leerling, met haar als directeur en in cc met elkaar te...

Geschillencommissie Passend Onderwijs, 39502, verwijdering leerling door school niet terecht. Proefplaatsing is niet in de wet geregeld.

Een leerling staat ingeschreven op een vo-school, die heeft gemeld voornemens te zijn hem te verwijderen. Daartegen hebben de ouders zonder resultaat bezwaar gemaakt. Sinds november 2021 zit de leerling thuis. Ouders hebben hun zoon aangemeld bij een andere school....